Home / Tag Archives: hợp đồng

Tag Archives: hợp đồng

Cần xem xét thỏa thuận và quy định trong hợp đồng BOT cầu Hạc Trì

cau-hac-tri

Liên quan đến thông tin Công ty CP BOT cầu Việt Trì (nhà đầu tư cầu Hạc Trì) có thể sẽ đóng cửa cầu Hạc Trì trong 15 ngày nếu không được đáp ứng đề xuất hỗ trợ, Bộ GTVT khẳng định, doanh nghiệp không có quyền đóng hay mở cầu vì đây là tài sản Nhà nước. Thách đố …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu

Đăng ký độc quyền sáng chế

Hợp động chuyển giao nhãn hiệu là hợp đồng chuyển quyền sở hữu một nhãn hiệu từ bên bán sang bên mua. Hợp đồng này cần được ghi nhận tại Cục Sở hữu Trí tuệ, để tạo thuận lợi cho các bên, SBLAW cung cấp mẫu văn bản nêu trên: HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO NHÃN HIỆU HÀNG HÓA  Hợp đồng …

Đọc thêm

Phạt vi phạm

Phạt vi phạm

Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này. Mức phạt vi phạm Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng …

Đọc thêm

Các loại chế tài trong thương mại

Các loại chế tài trong thương mại

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng. 2. Phạt vi phạm. 3. Buộc bồi thường thiệt hại. 4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng. 5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng. 6. Huỷ bỏ hợp đồng. 7. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước …

Đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ.

hop-dong-vo-hieu-toan-bo

Luật thương mại quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ như sau: Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: 1. Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên …

Đọc thêm

Hình thức thỏa thuận Trọng tài

12

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập dưới các hình thức sau: 1. Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. 2. Thoả thuận trọng …

Đọc thêm

Luật áp dụng giải quyết tranh chấp ở Trọng tài

Trong quá trình giải quyết tranh chấp theo thủ tục Trọng tài thì luật được áp dụng để giải quyết được quy định như sau: 1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp. 2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước …

Đọc thêm

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

trong tai

Các tranh chấp được giải quyết bằng hình thức Trọng tài cần đáp ứng các điều kiện sau: 1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664