Untitled 2
Đăng ký độc quyền sáng chế

Mẫu hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu

Hợp động chuyển giao nhãn hiệu là hợp đồng chuyển quyền sở hữu một nhãn hiệu từ bên bán sang bên mua.

Hợp đồng này cần được ghi nhận tại Cục Sở hữu Trí tuệ, để tạo thuận lợi cho các bên, SBLAW cung cấp mẫu văn bản nêu trên:

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

 Hợp đồng này được lập ngày …. tháng…. năm 2015 giữa Công ty, một công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và được đăng ký trụ sở tại (sau đây được gọi là “Bên chuyển giao”) và Công ty, một công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và được đăng ký trụ sở tại (sau đây gọi là “Bên nhận chuyển giao”)

 

XÉT RẰNG, Bên Chuyển giao là Chủ sở hữu hợp pháp của Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam dưới đây:

Nhãn hiệu

Nhóm

Số đơn

Ngày nộp đơn

 

 

XÉT RẰNG, Bên nhận chuyển giao mong muốn tiếp nhận từ bên chuyển giao tất cả các quyền liên quan đến Nhãn hiệu với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.

 VÌ VẬY, NAY, Các Bên thoả thuận như sau:

 

1.      Bên chuyển giao tại đây tuyên bố chuyển giao tất cả các quyền có được từ và liên quan đến Nhãn hiệu tại Việt Nam với số tiền là 100 đô la Mỹ (xác định một khoản tiền cho phí chuyển giao) cho bên nhận chuyển giao theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.

2.      Bên chuyển giao đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu duy nhất của tất cả các quyền có được hoặc liên quan đến Nhãn hiệu tại Việt Nam, và rằng việc chuyển giao Nhãn hiệu của bên chuyển giao cho bên nhận chuyển giao sẽ không gây ra bất kỳ một sự xâm phạm nào đối với quyền sở hữu công nghiệp của bất kỳ bên thứ ba nào tại Việt Nam.

Bên chuyển giao nhận biết được tình trạng pháp lý hiện tại của Nhãn hiệu. Theo hiểu biết của bên chuyển giao thì không có bên nào đang sử dụng Nhãn hiệu, sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay đơn đăng ký nhãn hiệu và không có vụ việc nào đang thụ lý tại Tòa án hoặc cơ quan công quyền có thể gây ảnh hưởng không tốt đến Nhãn hiệu. Ngoài ra, bên chuyển giao sẽ không đảm bảo gì thêm.

 

3.      (a) Bên chuyển giao sẽ phải cung cấp cho bên nhận chuyển giao tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến Nhãn hiệu mà có thể sẽ được yêu cầu khi hoàn thiện giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dưới tên của bên nhận chuyển giao.

 

(b) Bên nhận chuyển giao sẽ chịu chi phí và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký Hợp đồng chuyển giao Nhãn hiệu này. Bên nhận chuyển giao cũng sẽ chịu những chi phí về duy trì và bảo hộ nhãn hiệu, điều này có hiệu lực ngay tức khắc.

 

4.      Hợp đồng này có hiệu lực vào ngày Hợp đồng được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (“NOIP”). Hai Bên đồng ý rằng Hợp đồng này sẽ được nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký.

Mỗi Bên sẽ hoàn toàn hợp tác với bên còn lại theo sự phê chuẩn và đăng ký này, hoặc bất kỳ một phê chuẩn hay đăng ký bổ sung mà có thể sẽ được yêu cầu, liên quan đến việc thi hành bất kỳ phần nào của Hợp đồng này.

5.      Trừ khi có những quy định cụ thể trong Hợp đồng này, các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên, thay thế tất cả những trao đổi trước đây, dù bằng lời hay bằng văn bản, giữa các bên, bao gồm cả những thỏa thuận hay hiểu biết về thay đổi hay mở rộng trước đó, và không có thêm thỏa thuận hay hiểu biết nào khác, dù là bằng lời hay bằng văn bản, có hiệu lực giữa các bên liên quan đến những vấn đề nêu trên của Hợp đồng này.

6.      Hợp đồng này và tất cả những sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng đều sẽ được tiến hành, điều chỉnh bởi, và mối quan hệ pháp lý giữa các Bên đều sẽ được xác định theo pháp luật của nước Việt Nam.

7.      Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Hợp đồng này, hoặc vi phạm hợp đồng, chấm dứt hiệu lực hợp đồng đều sẽ được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên.

8.      Bất kỳ một sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng này đều phải làm dưới dạng văn bản để có hiệu lực pháp lý.

9.      Mỗi Bên đều đã đọc ký bản Hợp đồng này, hiểu rõ và đồng ý ràng buộc bởi Hợp đồng, cam kết sẽ thực hiện Hợp đồng bởi các đại diện được ủy quyền hợp lệ của các bên.

TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN TẠI ĐÂY, các bên cam kết thực hiện Hợp đồng này bởi các đại diện được ủy quyền hợp lệ của các bên vào ngày tháng năm nêu trên.

 

Bên chuyển giao

CÔNG TY

 

 

 

 

Chức vụ: Giám đốc

 

Bên nhận chuyển giao

CÔNG TY

 

 

 

 

Chức vụ: Giám đốc

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Vai trò của sở hữu trí tuệ cho phát triển thị trường cho sản phẩm Mật ong hoa nhãn và nhãn lồng Hưng Yên.

SBLAW trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của luật sư Nguyễn Thanh …

Chat Zalo: 0904340664