Untitled 2
Căn cứ áp áp dụng trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Căn cứ áp áp dụng trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng là một hình thức trách nhiệm pháp lý, nó chỉ phát sinh khi có sự vi phạm nghĩa vụ pháp lý của một trong hai bên. Sự vi phạm được xác định dựa trên những căn cứ sau:

·Có hành vi vi phạm hợp đồng:

 Khi hợp đồng đã có hiêu lực mà các bên không thực hiện hoặc thực hiên không đúng các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng là vi phạm hợp đồng.

·Có thiệt hại thực tế xảy ra:

Thiệt hại thực tế là những thiệt hại (tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại…) mà bên bị vi phạm phải chịu do hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm.

·Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế:

Mối quan hệ giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế là mối quan hệ nhân quả. Bên có hành vi vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại khi hậu quả do chính hành vi vi phạm của mình gây ra.

·Có lỗi của bên vi phạm:

 Trách nhiệm hợp đồng được áp dụng theo nguyên tắc suy đoán, theo đó mọi hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng hợp đồng đều bị suy đoán là có lỗi trừ trường hợp bên vi phạm chứng minh được là mình không có lỗi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

đất đai

Chủ sở hữu có được bán nhà khi chưa hết thời hạn cho thuê nhà không?

Câu hỏi: Tôi là Vũ, ở Hà Nội. Tháng 8/2015, tôi có ký hợp đồng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664