Untitled 2
Bố cáo nội dung đăng lý kinh doanh

Bố cáo nội dung đăng lý kinh doanh

Một trong những công việc đầu tiên sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệpcông bố nội dung đăng ký kinh doanh, đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi thành lập. Về vấn đề này pháp luật quy định cụ thể như sau:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp về các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên doanh nghiệp;
  •  Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
  •  Ngành, nghề kinh doanh;
  •  Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;
  •  Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập;
  •  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  •  Nơi đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp trả phải phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664