Untitled 2
Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC- một hình thức đầu tư quan trọng

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC- một hình thức đầu tư quan trọng

Để có thể thu được lợi nhuận một cách cao nhất, đơn giản nhất, các nhà đầu tư luôn phải trăn trở suy nghĩ xem nên đầu tư vào đâu? Đầu tư như thế nào?  Và đầu tư bao nhiêu?

Hình thức đầu tư là cách tiến hành hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư và nó là câu trả lời cho dấu hỏi  đầu tư như thế nào? Một trong các hình thức đầu tư trực tiếp được sử dụng rộng rãi và hiệu quả là đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Sau đây là những điều các nhà đầu tư cần biết đối với loại hợp đồng này

  • Khái niệm :

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quy định trách nhiệm và kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới.

  • Về nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nội dung của hợp đồng bao gồm những điểm cơ bản sau:

1. Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án.

2. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh.

3. Đóng góp của các bên hợp doanh, việc phân chia kết quả đầu tư, kinh doanh, tiến độ thực hiện hợp đồng.

4. Tiến độ thực hiện dự án.

5. Thời hạn hợp đồng.

6. Quyền, nghĩa vụ của các bên hợp doanh.

7. Các nguyên tắc tài chính.

8. Thể thức sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng.

9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

(Điều 55 Nghị định 108/2006/N Đ – CP quy định này chỉ dành riêng cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn đối với dự án đầu tư trong nước ko bắt buộc phải tuân theo.)

  • Hình thức của hợp đồng

Hợp đồng BBC phải bằng văn bản trong trường hợp dự án đầu tư bằng hợp đồng BBC phải làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư. Còn hợp đồng BBC không phải làm thủ tục đăng đăng ký đầu tư thì có thể được thể hiện dưới hình thức lời nói hoặc hành vi cụ thể.

– Hình thức đầu tư trực tiếp: Các nhà đầu tư phải làm thủ tục thẩm tra đầu tư.

  • Vai trò của hợp đồng BCC

– Không phải thành lập pháp nhân mới, các bên không phải tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp nên nhanh chóng tiến hành hoạt động kinh doanh đặc biệt với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

– Giúp các nhà đầu khắc phục được điểm yếu của mình và sử dụng được hầu hết các lợi thế trong kinh doanh.

– Khi ký hợp đồng BCC các bên độc lập và nhân danh chính mình trong quá trình hoạt động.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664