Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn pháp luật thuế / Thay đổi chi phí không được trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thay đổi chi phí không được trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp-sblaw

Thay đổi chi phí không được trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm o Khoản 2 Điều 9 Nghị định 219/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.

Theo đó, chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thay đổi như sau:

Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Như vậy, Nghị định sửa đổi này nâng mức chi vượt định mức từ 01 triệu đồng/tháng/người lên thành 03 triệu đồng/tháng/người; đồng thời khoản chi đóng bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vượt định mức nêu trên sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN (hiện nay, toàn bộ mức đóng bảo hiểm nhân thọ cho người lao động đều được trừ khi tính thuế TNDN).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Tin nổi bật

ưu đãi thuế trong lĩnh vực phần mềm

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp phần mềm

Nếu bạn là doanh nghiệp phần mềm, bạn nên quan tâm về những ưu đãi …

Chat Zalo: 0904340664