THUẾ MÔN BÀI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ CĂN HỘ NGẮN NGÀY

0
453

Câu hỏi:

Mình muốn hỏi một chút, về vấn đề thuế môn bài đối với hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày thì được quy định như thế nào vậy?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Do bạn chưa cung cấp cụ thể thông tin về doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn nên SB Law chưa thể tư vấn cụ thể về mức thuế môn bài bên bạn cần nộp. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP) và được hướng dẫn tại Thông tư 302/2016/TT-BTC (sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 65/2020/TT-BTC), theo đó, mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Lưu ý:

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu trên là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.