Mua cồn thực phẩm phải đóng các loại thuế phí gì?

0
829

Câu hỏiTôi mua cồn thực phẩm có hoá đơn đầy đủ về để ngâm táo mèo bán vậy xin hỏi tôi phải đóng những loại thuế phí nào? Cám ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin đã cung cấp, mục đích của việc mua cồn thực phẩm về để pha chế với táo mèo thành sản phẩm rượu. Rượu thuộc một trong những hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, được quy định  trong Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) và phải chịu mức thuế suất như sau:

  1. Rượu từ 20 độ trở lên:
  • Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 chịu thuế suất 55%.
  • Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 chịu thuế suất 60%.
  • Tính từ ngày Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 chịu thuế suất 65%.
  1. Rượu từ 20 độ trở xuống:
  • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 chịu thuế suất 30%.
  • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 chịu thuế suất 35%.

Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là:

“Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Nếu mua rượu về bán lại thì sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà chỉ phải chịu thuế GTGT, còn thuế tiêu thụ đặc biệt do cơ sở sản xuất rượu phải đóng. Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ phải đóng một lần ở khâu sản xuất.

Do đó, anh không cần phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng cồn thực phẩm (bản chất là rượu 96 độ) do không trực tiếp sản xuất hoặc kinh doanh cồn thực phẩm. Tuy nhiên, vì là cơ sở sản xuất rượu táo mèo nên tùy thuộc vào nồng độ của sản phẩm mà anh sản xuất ra, anh sẽ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng.

Bên cạnh đó, rượu là mặt hàng không thuộc một trong các mặt hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật thuế GTGT 2008. Mặt khác, theo Điều 4 luật này, người phải đóng thuế GTGT “là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).” Do đó, anh cần đóng cả thuế GTGT cho mặt hàng rượu táo mèo của mình với mức thuế 10% theo Khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng.