Untitled 2

Có được xuất hóa đơn bằng tiếng Anh cho đối tác nước ngoài?

Câu hỏi: Chào LS, Công ty em có ký hợp đồng với đối tác nước ngoài đóng tại TP HCM, Hợp đồng bằng tiếng Anh. Bây giờ em xuất hóa đơn trả cho đối tác em phải xuất bằng tiếng Anh phải không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 11 Luật Kế toán 2015 quy định:

“Điều 11. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.”

Điểm k khoản 1 Điều 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC) hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn”

Đối tượng áp dụng của Thông tư 39/2014/TT-BTC, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC được quy định tại Điều 2 của Thông tư này như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gồm:

a) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài;

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài;

c) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

…”

Căn cứ những quy định trên, có thể thấy, trường hợp Công ty bạn hoạt động tại Việt Nam, khi xuất hóa đơn cho đối tác nước ngoài thì sử dụng tiếng Việt, có thể sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng Anh nhưng không được sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chữ tiếng Anh được đặt bên phải trong ngoặc đơn, hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

núi

Pháp luật Việt Nam quy định về chống chuyển giá như thế nào?

Để thu hút được lượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664