Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

0
315
mở chi nhanh công ty

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được giải đáp thắc mắc của quý khách hàng về thủ tục mở chi nhánh của loại hình công ty đấu giá tài sản:

Theo quy định của Điều 29 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, Thông tư số 06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, thủ tục để đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty đấu giá như sau:

Điu kin m chi nhánh: Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.

Các bưc thc hin:

Bước 1:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp một bộ hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh.

H sơ bao gm:

–  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh (mẫu TP-ĐGTS-09 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP);

–   Quyết định thành lập chi nhánh;

–  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

–  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

–  Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Bước 2:

  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
  • Chi nhánh hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Bước 3:

–  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.