Tư vấn pháp luật là gì? Các hình thức tư vấn luật phổ biến

0
53

Tư vấn pháp luật là gì?

Tư vấn pháp luật là quá trình cung cấp thông tin và hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ pháp lý, đồng thời cung cấp dịch vụ pháp lý để hỗ trợ công dân, tổ chức trong và ngoài nước trong việc tuân thủ và bảo vệ quyền và lợi ích của họ theo đúng khung pháp lý.