Tư vấn bất động sản có được coi là hàng hóa để kinh doanh đa cấp không?

0
929

Câu hỏi: Tư vấn về bất động sản có được coi là hàng hóa để kinh doanh đa cấp không? Tôi muốn triển khai một sàn giao dịch có phân tầng nhân viên đi bán hàng có được không?

TƯ VẤN VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SBLaw cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Thương mại 2005;

– Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

– Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  1. Nội dung tư vấn:

Đầu tiên, theo Khoản 1 Điều 3 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:

“1. Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới.”

Ngoài ra, theo Điều 4 Nghị định này, đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp là hàng hóa, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm và có một số hàng hóa đặc thù không được kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bên cạnh đó, định nghĩa về hàng hóa được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Thương mại 2005, bao gồm: a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương laib) Những vật gắn liền với đất đai.

Xét thấy “tư vấn về bất động sản” không phải là hàng hóa theo luật mà là dịch vụ, do đó không thể tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp có đối tượng là “tư vấn về bất động sản” được.

Đối với trường hợp mà bạn muốn mở một sàn giao dịch bất động sản. Bạn có thể tiến hành mở một sàn giao dịch bất động sản thông thường, không theo hình thức phân tầng đa cấp, tiến hành đăng ký và kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản hoặc tư vấn/quản lý bất động sản. Miễn là đáp ứng được các điều kiện luật định.