Công chức Tư pháp – hộ tịch được quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nào?

0
83

Câu hỏi: Tôi có nội dung muốn được các luật sư tư vấn. Nội dung như sau: Thực hiện theo Thông tư số 13/2019/TT – BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ công chức cấp xã trong đó tại điểm b, khoản 6 điều 2 quy định nhiệm vụ của công chức Tư pháp có nội dung xử lý vi phạm hành chính. Nội dung này tôi đang băn khoăn chưa hiểu là xử lý vi phạm hành chính này là tư pháp tham mưu xử lý trên tất cả các lĩnh vực như đất đai, môi trường, xây dựng…. hay chỉ tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SBLaw cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  1. Cơ sở pháp lý

– Thông tư 13/2019/TT – BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

– Nghị định 82/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

  1. Nội dung tư vấn

– Theo Điểm b, Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT – BNV về chức năng nhiệm vụ của công chức Tư pháp – hộ tịch quy định:

Điều 2. Nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

6. Công chức Tư pháp – hộ tịch

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao”.

Từ Điểm a, Khoản 6, Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT – BNV về chức năng nhiệm vụ của công chức Tư pháp – hộ tịch có thể thấy rằng Công chức tư pháp – hộ tịch chỉ có nhiệm vụ tham mưu trong hai lĩnh vực là Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định pháp luật; không có nhiệm vụ, quyền hạn đối với các lĩnh vực khác như đất đai, môi trường, xây dựng…  Ngoài ra, Khoản 2 Điều 82 Nghị định 82/2020/NĐ – CP quy định cụ thể một số hành vi vi phạm mà công chức tư pháp – hộ tịch có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính  trong hoạt động chứng thực; hoạt động hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động bồi thường nhà nước và một số hành vi liên quan đến làm giả tài liệu hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

“Điều 82. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

  1. Công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 34; các Điều 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 và 48; điểm a khoản 1 Điều 49; Mục 6 Chương III; các Điều 58, 59, 60, 61 và 62; các điểm m, o, q và s khoản 2, các điểm m, o, q và s khoản 3 Điều 81 Nghị định này.”

Như vậy, dựa vào các căn cứ nêu trên thì công chức Tư pháp – hộ tịch có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong một số hoạt động được quy định như trên và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm hành chính chỉ trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Please enter your comment!
Please enter your name here