Untitled 2

20 ngành chuyển từ sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần

Ngày 17/7/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong 20 ngành, lĩnh vực đơn cử như:

– Dịch vụ tư vấn về thuế, kế toán, kiểm toán, …

– Dịch vụ việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
– Kiểm định xây dựng.

– Quản lý bất động sản, chợ, trung tâm thương mại.

– Phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

(Xem chi tiết tại Điều 3 của Quyết định này).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664