Untitled 2
bộ luật lao động

Áp dụng Bộ luật lao động.

Q: Trong thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể một điều khoản nào đó của Bộ luật lao động mới thì có thể áp dụng hướng dẫn của Bộ luật lao động cũ được không?

Ví dụ: quy định về chi trả trợ cấp thôi việc (Trường hợp được và trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc)

Luật cũ có hướng dẫn cho trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì cần trao đổi với chủ tịch công đoàn và/ hoặc Sở lao động thương binh xã hội nhưng luật mới chưa có quy định thì có thể áp dụng quy định của luật cũ không?

A: Nguyên tắc là phải áp dụng Luật đang có hiệu lực tại thời điểm phát sinh hành vi pháp lý. Mình có thể vận dụng Luật cũ nhưng Luật cũ không được trái với các quy định mới. Và cần hiểu rằng việc áp dụng này có thể được không được chấp nhận.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664