Untitled 2
tư vấn luật lao động

Thắc mắc về luật lao động.

Q: Tại Khoản 1 Điều 48: Từ “thường xuyên” trong người lao động đã làm việc thường xuyên có thể hiểu như là “ liên tục” được không? Công ty luật SBLAW có thể giải thích?

A: Quy định DN muốn viện dẫn là điểm a, khoản 1, điều 38.

Đúng là khi ban hành Luật Lao động năm 2013 rồi Nghị định 44/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định 44/2003/NĐ-CP thì điều khoản hướng dẫn đã bị bỏ ra. Do vậy mà hiện nay vẫn chưa có văn bản chính thức hướng dẫn về việc này.

Theo quy định cũ thì “Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động là không hoàn thành định mức lao động hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tố chủ quan và bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản ít nhất hai lần trong một tháng, mà sau đó vẫn không khắc phục.

Mức độ không hoàn thành công việc được ghi trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động của đơn vị”. Theo ý kiến của luật sư SBLAW, nếu muốn cho thôi việc theo điểm a, khoản 1, điều 38 thì mình làm đúng cách thức trên là được.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664