Untitled 2
luật lao động

Về thời hạn báo trước khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Q: Đề nghị công ty luật SBLAW giải thích Khoản 2 và Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động hiện hành? Nội dung hai khoản này có mâu thuẫn với nhau không?

A: Hai khoản này không mẫu thuẫn, chúng ta cần phải hiểu như sau:

(i) Khoản 1 quy định các trường hợp NLĐ được quyền Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn;

(ii) Khi có được các lý do nêu tại Khoản 1 thì bước tiếp theo là phải báo trước thời gian muốn Đơn phương;

(iii) Riêng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn thì CHỈ CẦN BÁO TRƯỚC 45 NGÀY mà không cần lý do theo quy định tại Khoản 1 là có quyền Đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Riêng đối với NLĐ là nữ mang thai thì được nghỉ việc theo chỉ định của Bác sỹ mà không cần quan tâm đến lý do và thời gian báo trước.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664