Untitled 2
nguồn internet

Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định trong trường hợp nào?

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi cưới nhau được 2 năm. Quý công ty cho tôi hỏi chế độ tài sản của vợ chồng được áp dụng theo luật định trong trường hợp nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“1. Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này.

…”

Điều 7 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định:

“Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong trường hợp vợ chồng không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc có thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng thỏa thuận này bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình.”

Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định trong trường hợp vợ chồng không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thoản thuận hoặc có thỏa thuận nhưng bị Tòa án tuyên bố thỏa thuận vô hiệu. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo các quy định tại Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật hôn nhân và gia định 2014.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664