Untitled 2

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ tạo cho doanh nghiệp và chủ sở hữu những lợi thế cạnh tranh nhất định, S&B Law cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ sau để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN):

  • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng KDCN tại Việt Nam và nước ngoài
  • Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng KDCN tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Đại diện tiến hành nộp đơn xác lập quyền và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN tại Cục SHTT.
  • Đại diện và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký KDCN.
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Bằng độc quyền KDCN trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Bằng độc quyền KDCN.
  • Đại diện và tư vấn cho khách hàng về duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
  • Đại diện cho chủ sở hữu đăng ký KDCN ra nước ngoài, như đăng ký tại Nhật Bản, Mỹ, EU

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp …

Chat Zalo: 0904340664