Untitled 2
Cac chuyên viên SB đang làm việc

Nhượng quyền thương mại, li-xăng và chuyển giao công nghệ

Với đội ngũ luật sư giỏi, hiểu sâu sắc về thực tiễn sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ, SBLaw cung cấp các dịch vụ pháp lý như sau:

  • Tư vấn và/hoặc đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ,
  • Tư vấn và tham gia đàm phán hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn và hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký, phê duyệt các hợp đồng nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tư vấn và đăng ký hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Bộ Công Thương Việt Nam.
  • Tư vấn hợp đồng franchise tại Việt Nam.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà về vấn đề nhượng quyền kinh doanh tại Việt Nam:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664