Untitled 2
Luật sư sáng chế của SB

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế.

Luật sư sáng chế của S&B Law sẽ tư vấn và cung cấp cho doanh nghiệp, nhà sáng chế dịch vụ sở hữu trí tuệ liên quan đến Sáng chế/Giải pháp hữu ích sau:

 • Tư vấn về khả năng đăng ký và bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam;
 • Nghiên cứu để hiểu được giải pháp kỹ thuật, từ đó tiến hành tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài;
  • Xem xét, tư vấn và hoàn thiện hồ sơ pháp lý như dịch và/hoặc viết, hiệu đính bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, và tiến hành  thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam;
  • Tư vấn về gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam và nước ngoài;
  • Xem xét, nghiên cứu, tư vấn và đại diện cho khách hàng thông qua ủy quyền liên quan tới việc đăng ký, bảo hộ sáng chế theo Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT).
  • Tư vấn cho khách hàng bảo vệ sáng chế, chống lại hành vi vi phạm sáng chế tại Việt Nam.
  • Đại diện cho bên vi phạm sáng chế để làm việc với chủ sở hữu sáng chế nhằm thương lượng, hòa giải, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

   

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký sáng chế

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký sáng chế

  1. Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể …

Chat Zalo: 0904340664