Untitled 2

Sử dụng mẫu C1-7 trong trường hợp nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu

Để trả lời công văn số 630/KSC ngày 11/9/2013 của Công ty cổ phần đường Khánh Hòa, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5790/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Theo đó, mẫu C1-7 được ban hành kèm theo Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước sẽ được áp dụng trong trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu cho cơ quan Hải quan trong kỳ kế toán (bao gồm trong tháng, quý, năm ngân sách).

Đồng thời người nộp thuế cũng phải nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan Hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế GTGT đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển kho bạc Nhà nước điều chỉnh.

Các trường hợp thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khác, trước hết cần được cơ quan Hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa sau đó cơ quan thuế sẽ thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 5790/TCHQ-TXNK, Quý khách có thể truy cập theo đường  link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664