Untitled 2

Bác ruột có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với cháu không?

Câu hỏi: Tôi là Mạnh Linh. Vợ chồng em gái ruột của tôi thường xuyên xúi giục con trai họ mới có 8 tuổi đi móc túi để kiếm tiền. Xin hỏi, tôi có thể yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ với đứa trẻ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về các trường hợp hạn chế quyền của cha mẹ với con chưa thành niên như sau:

“1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;
  2. b) Phá tán tài sản của con;
  3. c) Có lối sống đồi trụy;
  4. d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
  5. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn nà.”

Việc bố mẹ đứa trẻ xúi giục con trai họ đi móc túi là hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Vì vậy, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn 01 năm đến 05 năm.

Điều 86 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về người có quyền yêu cầu Tòa án hạn

“1. Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.”

Trong trường hợp này thì bạn là bác ruột của đứa trẻ nên bạn là người thân thích của đứa trẻ. Vậy, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đứa trẻ với đứa trẻ đó.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tư vấn cho bà con Việt Kiều về vấn đề cư trú, hôn nhân và gia đình trên truyền hình Netviet – VTC10.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664