Untitled 2
Bảo hộ bản quyền tác giả cho nhóm tác giả.

Bảo hộ bản quyền tác giả cho nhóm tác giả.

Ngày 27 tháng 02 năm 2015, SBLAW thừa ủy quyền của nhóm tác giả đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ Cục bản quyển tác giả thuộc Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.

Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả như sau:

Tên tác phẩm: Nghiên cứu giải pháp tốt hơn dịch vụ ngành giao thông vận tải bằng ứng dụng công nghệ thông tin.

Tác giả: Phan Quý Ngà, Huỳnh Công Trung và Trương Trọng Hào

Chủ sở hữu tác phẩm: Công ty TNHH tôi di chuyển

Loại hình tác phẩm: Tác phẩm viết.

Đây là một bản quyền tác giả do các luật sư của SBLAW tư vấn cho khách hàng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bản quyền không phải đăng ký nhưng vẫn phát sinh hiệu lực, tuy nhiên, luật sư SBLAW

Bảo hộ bản quyền tác giả cho nhóm tác giả.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664