Untitled 2

Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở

Câu hỏi: Quyền sở hữu nhà ở được bảo hộ như thế nào trong luật nhà ở 2014?

Luật sư trả lời: Để đảm bảo quyền lợi của người có quyền sở hữu nhà ở. Luật nhà ở 2014 đã quy định về việc bảo hộ quyến sở hữu nhà ở.

Đây cũng là một trong những điểm mới, mang lại cải tiến tích cực trong luật mới, đã cụ thể hóa việc bảo hộ quyền sở hữu nhà ở.

Cụ thể, tại điều 5 của luật này quy định về việc bảo hộ quyền sở hữu nhà ở như sau:

– Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về nhà ở của các chủ sở hữu theo quy định của Luật này.

– Nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không bị quốc hữu hóa. Trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước quyết định trưng mua, trưng dụng, mua trước nhà ở hoặc giải tỏa nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chính sách tái định cư cho chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664