Untitled 2
Quyen-co-cho-o-va-quyen-so-huu-nha-o

Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết quy định của luật nhà ở 2014 về vấn đề quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở?

Luật sư trả lời: Luật nhà ở 2014, được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014 với 13 chương, 183 điều và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

Về vấn đề quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở, đây cũng là một trong những điểm mới của luật nhà ở 2014, quyền này đã được cụ thể hóa và bổ sung.

Cụ thể, tại điều 4 của luật này quy định như sau:

Hộ gia đình, cá nhân có quyền có chỗ ở thông qua việc đầu tư xây dựng, mua, thuê, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi, mượn, ở nhờ, quản lý nhà ở theo ủy quyền và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có quyền sở hữu đối với nhà ở đó theo quy định của Luật này.

Théo đó, tại khoản 2 điều 8 luật này quy định việc “có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức” sau đây:

– Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

– Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664