Untitled 2

Bảo vệ của quán café làm mất xe của khách hàng có phải bồi thường không?

Câu hỏi: Mình đi uống cafe. Mình có gửi xe cho bảo vệ dịch vụ do quán café thuê giữ xe. Nhưng bảo vệ làm mất xe. Cho mình hỏi họ có bồi thường 100% cho mình không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, khi vào nhà hàng bạn giao xe của mình cho bảo vệ, như vậy, giữa hai bên đã phát sinh quan hệ gửi – giữ tài sản. Căn cứ Điều 554 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

“Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công”.

Thứ hai, vì thông tin bạn cung cấp chưa được rõ ràng nên có thể xét theo trường hợp sau khi gửi xe bạn đã lấy vé xe từ bảo vệ. Khi đó vé xe chính là bằng chứng thể hiện sự giao kết hợp đồng gửi giữ giữa hai bên, quy định về Hình thức của hợp đồng dân sự: Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

Thứ ba, khi hợp đồng gửi giữ tài sản đã được giao kết thì các bên sẽ có quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật. Cụ thể, căn cứ Khoản 4 Điều 557 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định Nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau:

“4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Theo quy định trên, khi bên bảo vệ làm mất xe của bạn thì họ sẽ có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Đồng thời, bạn cũng có quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 556 Bộ luật dân sự 2015:

“2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Ngoài ra, Điều 600 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 600. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra

Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.”

Do vậy, chủ quán sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp của bạn và họ sẽ có quyền yêu cầu người bảo vệ hoàn trả một khoản tiền theo quy định.

Hoặc bạn có thể làm đơn yêu cầu gửi đến Tòa án nhân dân nơi quán café có trụ sở để được giải quyết.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664