Untitled 2

Bên thuê đất có nghĩa vụ phải hoàn trả lại tình trạng đất ban đầu không?

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Trong hợp đồng thuê đất giữa mình và bên thuê không quy định nội dung nào đề cập đến việc phục hồi tình trạng đất thuê sau khi hết thời hạn thuê. Vậy, nếu hai bên cùng thống nhất việc chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn, thì bên thuê có phải chịu trách nhiệm thực hiện việc trên không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 5 Điều 45 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 có quy định nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất như sau:

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê.

2. Không được hủy hoại đất.

3. Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.

5. Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trong trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về tình trạng đất khi trả lại thì Bên thuê cũng không có nghĩa vụ phải hoàn trả lại tình trạng đất ban đầu như trước lúc thuê.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664