Untitled 2

Bí mật về nhân thân có thể là bí mật kinh doanh được không?

Câu hỏi: Mình ở Hải Phòng. Cho mình hỏi: Bí mật về nhân thân có được pháp luật thừa nhận là bí mật kinh doanh hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, để được xem là một bí mật kinh doanh thì bạn cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về việc điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ như sau:

để được xem là một bí mật kinh doanh được bảo hộ, thì cần phải đáp ứng được các điều kiện:

– Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

– Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;

– Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được

Như vậy, dù là bạn đang nắm giữ bí mật nào thì bạn cũng cần phải đáp ứng được các điều kiện như đã kể ở trên đây.

Thứ hai, phải thông thuộc vào một trong các trường hợp được quy định tại Điều 85 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về việc đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh, theo đó bao gồm các thông tin bí mật sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:

– Bí mật về nhân thân;

– Bí mật về quản lý nhà nước;

– Bí mật về quốc phòng, an ninh;

– Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

Như vậy, ở trong trường hợp này của bạn thì bí mật nhân thân của bạn đã thuộc vào một trong các trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh.

Như vậy, từ những căn cứ như đã phân tích ở trên đây, thì pháp luật Việt Nam không thừa nhận việc bảo hộ bí mật kinh doanh là bí mật về nhân thân, nên do đó khi bạn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chắc chắn sẽ không được chấp thuận việc bảo hộ đó.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghị định 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi …

Chat Zalo: 0904340664