Untitled 2

Tên thương mại có được bảo hộ không?

Câu hỏi: Sắp tới tôi có dự định thành lập công ty, dưới dạng mô hình Công ty TNHH. Nay tôi muốn hỏi: tên của công ty tôi có được bảo hộ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quna tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật tại Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định như sau:

“Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”.

Để có thể tên công ty của bạn được bảo hộ thì tên thương mại của công ty bạn cần đáp ứng theo quy định tại Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

“Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”.

Như vậy, nếu như bạn muốn tên thương mại của công ty bạn được bảo hộ thì tên thương mại của công ty bạn cần phải có khả năng phân biệt với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Chỉ khi đáp ứng được điều kiện đó thì tên thương mại của công ty bạn sẽ được bảo hộ.

Ngoài ra, bạn cần chú ý tới một điều rằng nếu như bạn đặt tên thương mại của công ty bạn thì bạn không được đặt giống tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại, vì nếu như bạn có những việc làm như đã kể ở trên thì bạn sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại. (Điều 77 Luật Sở hữu trí tuệ).

Để có thể giúp cho bạn tên thương mại của công ty bạn được bảo hộ thì bạn có thể tham khảo tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ trong việc đặt tên thương mại:

– Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghị định 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi …

Chat Zalo: 0904340664