Untitled 2

Nhà thầu nhận xây dựng công trình có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn điện gây ra?

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Cho tôi hỏi: Một cái cầu đang thi công (nhà thầu nhận xây dựng). Trong thời gian thi công thì họ kết nối nguồn điện để phục vụ thi công, nhưng không được rào chắn, nếu người dân đi gần đó bị điện của công trình xây dựng gây ra thiệt mạng, thì theo quy định pháp luật được xử như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau:

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, người nào có lỗi vô ý hoặc lỗi vô ý trong việc gây nên thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác thì phải bồi thường thiệt hại. Trong một số trường hợp nếu tài sản gây ra thiệt hại thì chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp cũng phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

Theo thông tin bạn cung cấp, nhà thầu nhận xây dựng đang thi công, trong quá trình thi công có kết nối nguồn điện để phục vụ thi công nhưng không rào rắn, bảo đảm an toàn gây nên thiệt hại về tính mạng cho người dân. Trong trường hợp này, trách nhiệm thuộc về nhà thầu thi công do không bảo đảm nguyên tắc an toàn trong hoạt động thi công xây dựng. Nhà thầu thi công sẽ phải bồi thường thiệt hại do tính mạng bị thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

+ Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

+ Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

+ Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

+ Thiệt hại khác do luật quy định.

+ Một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Việc bồi thường phải bảo đảm nguyên tắc: thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Việc bồi thường được dựa trên nguyên tắc các bên tự nguyện thoả thuận với nhau về mức bồi thường, phương thức bồi thường và thời gian thực hiện bồi thường. Trong trường hợp không thoả thuận được thì có thể khởi kiện ra Toà án để yêu cầu giải quyết.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664