Untitled 2

Nghị định 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng gồm 6 chương, 41 điều.

Nội dung chính của Nghị định 88/2010/NĐ-CP bao gồm:

Chương I. Những quy định chung

Chương II. Trình tư, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng

Chương III. Quyền và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ

Chương IV. Chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ

Chương V. Đại diện quyền đối với giống cây trồng

Chương VI. Điều khoản thi hành

Nghị định 88/2010/NĐ-CP quy định cụ thể về các quyền đối với giống cây trồng, tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể thực hiện thủ tục để bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Download Nghị định 88/2010/NĐ-CP tại đây: 88.2010.ND.CP

Xem thêm TPP và vấn đề sở hữu trí tuệ:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ NÓI GÌ VỀ VIỆC HÀ GIANG CẤM ĐƯA ONG NGOẠI VÀO ĐỊA BÀN

Lấy lý do sản phẩm mật ong bạc hà Mèo Vạc đã được cấp chứng …

Chat Zalo: 0904340664