Untitled 2
giấy-chứng-nhận-đầu-tư-

Bị kê biên bán đấu giá toàn bộ tài sản, công ty có bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hay không?

Câu hỏi: Công ty tôi bị kê biên bán đấu giá toàn bộ tài sản gắn liền với đất của Dự án, vậy Công ty có bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư không? Đất của Dự án là đất thuê trả tiền hàng năm.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 41 Luật đầu tư năm 2014 quy định về Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Điều 41. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định khoản 1 Điều 48 của Luật này.
  2. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Theo đó, dự án đầu tư sẽ bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 gồm:

“1. Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

d) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

đ) Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

e) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;”

Đối với trường hợp công ty bị kê biên bán đấu giá toàn bộ tài sản gắn liền với đất của dự án, công ty sẽ không ngay lập tức bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vì không thuộc các trường hợp nêu trên.

Tuy nhiên, nếu sau thời hạn 12 tháng mà công ty bên bạn không có khả năng thực hiện dự án đầu tư đó nữa thì dự án đầu tư sẽ bị chấm dứt hoạt động và cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm g  Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.

Trường hợp dự án đầu tư của công ty bên bạn ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công chức Tư pháp – hộ tịch được quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nào?

Câu hỏi: Tôi có nội dung muốn được các luật sư tư vấn. Nội dung …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664