Bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện thì có bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không?

0
427

Câu hỏi: Chị Âu Thị Tắng ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá có câu hỏi: Con trai tôi năm nay 15 tuổi. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Chị Tắng muốn hỏi con trai chị có được tiếp tục cai nghiện ma túy tự nguyện hay bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Luật sư trả lời:

Điều 33 Luật phòng chống ma túy 2021 quy định về việc cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi như sau:

1. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

c) Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm sau đây:

a) Tuân thủ các quy định về cai nghiện ma túy bắt buộc, nội quy, quy chế và chịu sự quản lý, giáo dục, điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Tham gia các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, tư vấn, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách.

3. Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

4. Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định và không phải là biện pháp xử lý hành chính.

    Căn cứ theo quy định trên, trường hợp trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, con trai chị Âu Thị Tắng (15 tuổi) bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì con trai chị Tắng sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và việc đưa con trai chị vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ do TAND cấp huyện quyết định.