Người chưa thành niên bị xử phạt tù thì có được miễn chấp hành thời gian còn lại của quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc không?

0
325

Câu hỏi:

Câu hỏi của ông Lê Văn Cần ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc với nội dung như sau:

Tôi có con trai 16 tuổi đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc thì bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội và bị Tòa án xử phạt tù.

Ông Cần muốn hỏi con trai ông có được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Luật sư trả lời:

Khoản 3 Điều 58 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy quy định điều kiện miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

a) Người trong thời gian tạm đình chỉ thi hành quyết định nếu người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công;

b) Người mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị lâu dài từ 06 tháng trở lên;

c) Phụ nữ mang thai;

d) Người từ đủ 14 tuổi trở lên đang cai nghiện bắt buộc mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc và bị Tòa án xử phạt tù nhưng không được hưởng án treo thì được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, con trai ông Lê Văn Cần sẽ được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.