Untitled 2
nguồn internet

Bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt nam trong những trường hợp nào?

Câu hỏi: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam hiện tôi đang làm việc mới được cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Xin hỏi, trong những trường hợp nào thì bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo quy định về các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập doanh nghiệp:

“a) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong Giấy phép;

b) Tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

c) Không báo cáo định kỳ về hoạt động của Văn phòng đại diện trong 2 năm liên tiếp;

d) Không hoạt động trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

đ) Không gửi báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản”

Như vậy, những trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện là: hoạt động sai mục đích, không đúng với nội dung quy định trong Giấy phép; tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo; không báo cáo định kỳ về hoạt động của Văn phòng trong 2 năm liên tiếp; 6 tháng không hoạt động kể từ ngày cấp Giấy phép; không gửi báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản.

Mua bán sát nhập doanh nghiệp Trong chương trình Hộp tin Việt Nam, Kênh thông tin Kinh tế VTC8, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SB Law cùng với các chuyên gia M&A đã có buổi trao đổi về quy trình tư vấn một vụ M&A.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664