Untitled 2

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng trực tuyến

Ngày 27/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 9983/BCT-TKNL thông báo về việc thực hiện các thủ tục đăng ký công bố dán nhãn năng lượng.

Theo đó, doanh nghiệp sau khi nộp hồ sơ, được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký mà không cần đợi cơ quan quản lý xác nhận đã nộp hồ sơ.

Đối với thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng:

Theo Điều 39 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010: “Phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường”.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng gửi về Bộ Công Thương theo hình thức

(i) Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ:  http://nhannangluong.dvctt.gov.vn; hoặc

(ii) Nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương địa chỉ tại 54 Hai Bà Trưng, Phòng 307, Nhà B, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để giảm thiểu thời gian và chi phí của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng, cũng như thuận lợi trong quản lý nhà nước, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn trực tuyến.

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký mà không cần đợi cơ quan quản lý xác nhận đã nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

Các thông tin chi tiết cần làm rõ đề nghị liên hệ

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương;

Địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Phòng 307, Nhà B, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ 02422202358; Email: tknl-nhan@moit.gov.vn.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664