Untitled 2

Bổ sung mục tiêu dự án tại giấy chứng nhận đầu tư

Khán giả Vũ Thái Nam Anh ở Thái Bình có hỏi: Tôi có 1 doanh nghiêp thành lập ở Hà Nội ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đến năm năm 2005, tôi mở rộng đầu tư thêm 1 dự án vào khu công nghiệp của tỉnh và được BQL các KCN tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với mục tiêu là kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đến nay tôi muốn bổ sung thêm mục tiêu dự án tại KCN là kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ) và vũ trường Karaoke. Vậy Tôi có phải đề nghị bổ sung mục tiêu dự án tại giấy chứng nhận đầu tư do BQL các KCN cấp không? Hay chỉ phải bổ sung ngành nghề kinh doanh với sở kế hoạch đầu tư của tỉnh. Chân thành cảm ơn sự tư vấn của các Luật sư ạ.

Một dự án được ban QL các KCN tỉnh cấp GCN đầu tư với mục tiêu là KD DV ăn uống, tuy nhiên nếu muốn bổ sung thêm mục tiêu dự án là KD dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ) và vũ trường karaoke thì có phải đề nghị bổ sung mục tiêu dự án tại giấy chứng nhận đầu tư do BQL các KCN cấp không? Hay chỉ phải bổ sung ngành nghề kinh doanh với sở kế hoạch đầu tư của tỉnh.

Trả lời: Công ty không được phép kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ) và vũ trường Karaoke trong Khu Công nghiệp. Tuy nhiên, Công ty có thể bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ) và vũ trường Karaoke trong Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty và thực hiện kinh doanh các lĩnh vực này ngoài khu công nghiệp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664