Untitled 2

Bộ tài chính ban hành quy định mới về phí sở hữu công nghiệp

Ngày 14 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Một số điểm đáng lưu ý trong Thông tư:

* Mức thu đối với lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

  • Lệ phí nộp đơn (gồm cả đơn tách, đơn chuyển đổi) là 150.000 đồng;
  • Lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông báo của Tổ chức thu phí, lệ phí (mỗi lần được phép gia hạn) là 120.000 đồng.

* Mức thu đối với lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

  • Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ 120.000 đồng;
  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp 120.000 đồng:
  • Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 200.000 đồng…

* Phí, lệ phí quy định tại Thông tư này được thu bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp thu phí thông qua Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) được thu bằng Franc Thụy Sỹ (CHF) trên cơ sở quy đổi mức thu bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái chính thức của Liên hợp quốc.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664