Untitled 2

Bồi thường đất thuê trả tiền hàng năm?

Hiện nay, thuê đất trả tiền hàng năm là một trong những hình thức được rất nhiều người lựa chọn khi chưa đủ điều kiện để sở hữu mảnh đất cho riêng mình. Thế nhưng, trường hợp đang thuê đất thì Nhà nước thông báo thu hồi được giải quyết như thế nào thì không phải người dân nào cũng nắm được.

Vậy vấn đề này được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Theo Khoản 1, Điều 76 Luật Đất đai 2013, việc bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định như sau:

“1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.”

Như vậy, pháp luật hiện không có quy định về việc được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho thuê trả tiền hàng năm. Tuy nhiên, người dân sẽ vẫn được bồi thường chi phí đầu tư vào phần đất còn lại.

Theo Luật đất đai 2013, chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được. Trong đó, chi phí khác có thể bao gồm: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;  Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;  Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW, tôi có vấn đề cần được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664