Untitled 2
phá sản

Các khoản chi phí, lệ phí phải nộp khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là gì?

Câu hỏi: Các khoản chi phí, lệ phí phải nộp khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là gì? Ai sẽ là người phải nộp?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định các khoản chi phí, lệ phí phá sản như sau:

“11. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (sau đây gọi là lệ phí phá sản) là khoản tiền mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

  1. Chi phí phá sảnlà khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.
  2. Chi phíQuản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
  3. Tạm ứng chi phí phá sảnlà khoản tiền do Tòa án nhân dân quyết định để đăng báo, tạm ứng chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.”

Theo quy định tại điều 22 Luật phá sản 2014, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân.Trừ trường hợp là người lao động hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng thanh toán.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý phá sản TCTD theo Luật phá sản 2014

Luật Phá sản 2014 đã khắc phục bất cập trước đây, quy định rõ hơn về việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với TCTD[...]

Chat Zalo: 0904340664