Untitled 2
phá sản

Khi đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản của doanh nghiệp, có phải gửi quyết định đình chỉ đến cho người nộp đơn không?

Câu hỏi: Khi đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản của doanh nghiệp, có phải gửi quyết định đình chỉ đến cho người nộp đơn không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 86 Luật phá sản 2014 quy định như sau:

  1. Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản phải được gửi cho những người được thông báo quyết định mở thủ tục phá sản quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

Theo đó khoản 1 điều 43 Luật phá sản 2014 quy định về những người được thông báo về quyết định mở thủ tục phá sản như sau:

“1. Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính và đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 02 số báo địa phương liên tiếp nơi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trụ sở chính.”

Như vậy, căn cứ 2 điều trên, khi có quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản thì phải gửi cho người nộp đơn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý phá sản TCTD theo Luật phá sản 2014

Luật Phá sản 2014 đã khắc phục bất cập trước đây, quy định rõ hơn về việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với TCTD[...]

Chat Zalo: 0904340664