Untitled 2
Cách tính giá trên hợp đồng

Cách tính giá trên hợp đồng

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty có vốn đầu nước ngoài, hiện tại chúng tôi đang có vướng mắc về cách trình bày giá cả trên hợp đồng

Do đối tác của chúng tôi muốn trình bày bằng tiền Việt nhưng số tiền thanh toán lại vẫn dược quy đổi theo tỷ giá giữa VND và USD tại thời điểm thanh toán.

Để đảm báo quyền lợi của bên họ, họ có đưa ra một phương án trình bày thông qua một hệ số đó là hệ sô R

–          Quy định đối với hệ số trong Hợp đồng này:

= E1/ E

Với :

E là trung bình số giữa tỷ giá bán ra và tỷ giá mua vào USD/VNĐ của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Hà Tĩnh ngày 15/05/2015 là 21.750

E1 là trung bình số giữa tỷ giá bán ra và tỷ giá mua vào USD/VNĐ của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Hà Tĩnh tại thời điểm thanh toán.

Theo đó:

–          Đơn giá sẽ được trình bày là : 60,000VNDx R

–           Tổng giá trị hợp đồng sẽ là:  60,000VNDx Số lượng x R

R là hệ số thay đổi tại thời từng thời điểm thanh toán, phụ thuộc vào tỷ giá của từng thời điểm thanh toán.

Vậy luật sư có thể xem cách trình bày này có được chấp nhạn theo quy định của luật pháp hiện hành không?

Luật sư trả lời: Về vấn đề này, luật sư SBLAW trả lời như sau;

Theo quy định tại Điều 22, Pháp lệnh ngoại hối được sửa đổi bổ sung vào ngày 18 tháng 03 năm 2013 thì trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối…

Trong trường hợp này, giá mình vẫn ghi bằng tiền Việt Nam Đồng và việc thanh toán cũng bằng tiền Việt Nam Đồng.

Duy nhất việc tính toán giá thì mình có tính toán trên cơ sở áp dụng tỷ giá quy đổi ngoại hối giữa VND và USD nên vẫn có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến của cơ quan thuế để có thêm thông tin chi tiết.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

email

Hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực không?

Câu hỏi: Tôi và một đối tác đang muốn giao kết một hợp đồng buôn …

Chat Zalo: 0904340664