Untitled 2
xac đinh tai sna gop von

Cách xác định tài sản góp vốn

Luật sư có thể cho chúng tôi làm rõ cho chúng tôi biết về cách xác định tài sản góp vốn :

Luật sư trả lời : Tài sản góp vốn trong doanh nghiệp rất đa dạng ,có thể tồn tại dưới nhiều dạng. Có thể là vật chất hoặc trí tuệ của các chủ thể tham gia góp vốn . Để xác định tài sản góp vốn Luật doanh nghiệp 2014 quy định :

1.Tài sản góp vốn có thể là Đông Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng , giá trị quyền sử dụng đất , giá trị quyền sở hữu trí tuệ , công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuê được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn. Như vậy, tài sản góp vốn có thể góp dưới nhiều loại tài sản khác nhau , đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664