Untitled 2
ma so doanh nghiep

Vai trò của mã số doanh nghiệp

Luật sư có thể cho chúng tôi biết vai trò của mã số doanh nghiệp?

Luật sư trả lời : Mã số doanh nghiệp là một yêu cầu về hình thức pháp lý vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp Để đảm bảo tính hợp pháp về mã số doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Mã số doanhh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và kông được sử dụng lại để cấp cho một doanh nghiệp khác.

2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664