Cẩn trọng với các Bất động sản ma, Bất động sản trên mây

0
49

Hiện nay, mặc dù Thủ tướng Chính phủ cũng như các cơ quan, Bộ, Ngành liên quan đã siết chặt Luật Kinh doanh Bất động sản, tuy nhiên tình trạng các dự án Bất động sản ma, Bất động sản trên mây vẫn tồn tại và gây ảnh hưởng tới các nhà đầu tư.
Bàn bạc thêm về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những đánh giá về khung pháp luật cũng như cảnh báo với các nhà đầu tư về loại hình kinh doanh Bất động sản này tại chương trình Hà Nội 18:00 trên Kênh Truyền hình Hà Nội. Trên đây là nội dung chi tiết.