CẢNH BÁO RỦI RO KHI MUA CHUNG TỪNG PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

0
44

Thời gian qua, trên thị trường xuất hiện hình thức mua chung từng phần bất động sản dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ tài chính

– Với số tiền từ vài chục triệu là nhà đầu tư có thể mua chung những bất động sản trị giá từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, hình thức kinh doanh này chưa được quy định cụ thể trong Luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.

Trong chương trình TT và PL hôm nay của TH Nhân Dân, với sự có mặt của 2 chuyên gia – chúng ta sẽ trò chuyện và bàn luận chung quanh chủ đề này.