Untitled 2

Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà máy sản xuất

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà máy sản xuất để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ——————- HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH Số: ……./HDHTKD –    Căn cứ  Bộ Luật dân …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn bằng máy móc, đất đai

Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn bằng máy móc, đất đai để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——- HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH                                                                                   Căn cứ …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng hợp tác cải tạo địa điểm kinh doanh

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác cải tạo địa điểm kinh doanh để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——- HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH Số: ……./20…/…-…/HDHTKD Căn cứ qui định tại Bộ …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng liên doanh giữa ba bên

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng liên doanh giữa ba bên để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********** HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH Số: [SO HD]/HĐLD – Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………… – Căn cứ [các văn bẢn …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng liên kết giáo dục

Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng liên kết giáo dục để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT   – Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội Khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998; – Căn cứ Nghị định …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng liên doanh

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH Số: ……../HĐLD ………, ngày …… tháng … năm …. Tại: …………………………………………………………………… Chúng tôi gồm có: Bên A: Công ty ………………………………………………………………………………… Tên cơ quan: …………………………………………………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….. Điện thoại số: …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư quốc tế

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư quốc tế để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH Số: ……/……..                                                                                     ………, ngày ….. tháng ….. năm ……. Bên (các Bên) Việt Nam: Tên công ty: ………………………………………………………………………………………………………. Đại diện được uỷ quyền: …………………………………………..Chức …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác là gì

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:   HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH Số: …../HDHTKD ……., ngày…. tháng ……năm ……. Chúng tôi gồm có: Công ty ………………………………………… (gọi tắt là Bên A): Trụ sở: ………………………………………………………………………………… GCNĐKKD số: ……………………………….….…..…….do Phòng ĐKKD …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư

Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——o0o——   HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH DỰ ÁN ĐẦU TƯ   Căn cứ vào …

Đọc thêm

Mẫu hợp đồng đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán bar

tư vấn đầu tư kinh doanh khách sạn tại campuchia

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán bar để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ KINH DOANH KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, QUÁN BAR   HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ KINH DOANH KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, QUÁN …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664