Untitled 2
cham dut hop dong thue tai san

Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản

Thưa luật sư tôi có giao kết một hợp đồng thuê tài sản nhưng giờ tôi muốn chấm dứt không thực hiện hợp đồng nữa thì có những trường nào để tôi chấm dứt hợp đồng?

Luật sư trả lời: Chào bạn! Khi bạn đã giao kết một hợp đồng thuê tài sản nhưng vì một lý do nào đó bạn muốn chấm dứt hợp đồng thì bạn có thể chấm dứt hợp đồng theo các trường hợp sau:

Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1.  Thời hạn thuê đã hết;

2.  Theo thỏa thuận của các bên về việc chấm dứt trước thời hạn; đối với hợp đồng thuê không xác định thời hạn, khi bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo cho bên thuê biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thỏa thuận về thời hạn báo trước

3.  Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

4.  Tài sản thuê không còn.

Trên là những trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê tài sản nhưng bạn cũng cần lưu ý về hợp đồng thuê tài sản của bạn là hợp đồng thuê có xác định thời hạn hay không xác định thời hạn để có thể làm căn cứ chấm dứt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664