Untitled 2
nghia vu bap dam tai san thue

Nghĩa vụ bảo đảm tài sản thuê

Luật sư cho tôi hỏi khi tôi ký hợp đồng thuê tài sản thì bên cho thuê phải thực hiện nghĩa vụ bảo đảm gì đối với tài sản mà tôi thuê?

Luật sư trả lời: Khi giao kết bất kỳ một hợp đồng nào hai bên cũng đều có quyền và nghĩa vụ của mình. Đối với hợp đồng thuê tài sản mà bạn đã giao kết thì bạn cũng như bên cho thuê đều có các nghĩa vụ của riêng mình.

Vì vậy để đảm bảo quyền và lợi ích cho các bên Bộ luật dân sự quy định như sau:

Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

1.  Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

2.  Trong trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê:

a) Sửa chữa tài sản;

b) Giảm giá thuê;

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết.

3.  Trong trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê

1.  Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

2.  Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

1.  Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

2.  Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

 Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích

1.  Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.

2.  Trong trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

đất đai

Chủ sở hữu có được bán nhà khi chưa hết thời hạn cho thuê nhà không?

Câu hỏi: Tôi là Vũ, ở Hà Nội. Tháng 8/2015, tôi có ký hợp đồng …

Chat Zalo: 0904340664